Strona głównaO nasNasi specjaliściNasza ofertaWarsztaty i szkoleniaKontaktPobieranie pliku
Akupunktura
Akupresura
Apiterapia
Aromaterapia
Arteterapia
Astrologia
Biomasaże
Bioterapia
Dieta 5 przemian
Doradztwo życiowe
Egzorcyzmy
Jasnowidzenie
Kręgarstwo
Litoterapia
Magnetoterapia
Masaż aku-limfatyczny
Masaż chiński
Masaż dźwiękiem
Masaż indyjski
Masaż japoński
Masaż klasyczny
Masaż polinezyjski
Masaż tybetański
Medytacje
Numerologia
Psychoterapia
Refleksologia
Świecowanie uszu
Uzdrawianie duchowe
Ziołolecznictwo
Jasnowidzenie

Telepatia - nazwa pochodzi od greckich słów tele (daleki) i patheia (uczucie). Jest to:
- umiejętność czytania myśli innych osób,
- wymiana informacji między ludźmi na odległość bez pośrednictwa zmysłów.

Jasnowidzenie - zdolność umożliwiająca postrzeganie osób, przedmiotów, zjawisk, zdarzeń odległych w czasie i przestrzeni bez udziału percepcji zmysłowej. Wyróżnia się:
- postrzeganie wewnętrznym wzrokiem duchowym poprzez serce,
- postrzeganie na płaszczyźnie mentalnej poprzez wewnętrzne 3-oko,
- postrzeganie na płaszczyźnie astralnej poprzez byty z innych wymiarów.
Wyróżnia się podział na:
* jasnowidzenie - dar widzenia ponad materią otaczającą ludzi,
* jasnosłyszenie - dar słyszenia z przestrzeni niematerialnych,
* jasnowęszenie - u ludzi, u których organ węchu odbiera wrażenia z przestrzeni normalnie niedostępnej. Znane są przypadki odczuwania zapachu płatków róż przy bliskości Maryji Matki Bożej, zapachu fiołków przy bliskości o. Pio, a także zapachu palonej siarki przy uwalnianiu złego ducha podczas niektórych egzorcyzmów.
* jasnoczucie - odczuwanie emocji innych osób, odczuwanie ich radości i smutku, bólu i cierpienia. W chrześcijaństwie znane zjawisko stygmatów - współodczuwania przez ludzi mających szczególny związek z Bogiem cierpień Jezusa Chrystusa.

Prekognicja - umiejętność widzenia (wzrokiem wewnętrznym) zdarzeń, które będą miały miejsce w przyszłości. Prekognicja dzieli się na dwa poziomy:
- osobisty - związany z przyszłością konkretnej osoby,
- społeczny - dotyczący zjawisk społecznych, politycznych, gospodarczych, przyrodniczych itp.
Ponadto zdolność prekognicji dzieli się na:
- natychmiastową - polegającą na widzeniu wzrokiem wewnętrznym zdarzeń, które nastąpią za chwilę,
- oddaloną w czasie - polegającą na umiejętności widzenia zdarzeń mających nastąpić w odległym czasie.

Wiele osób, miewa prekognicję w zmienionych stanach świadomości tj. sen, medytacja, trans.
Wiele osób w swoim codziennym życiu ma błyskawiczne wizje najbliższej przyszłości.
Wiele osób ma czasem wrażenie, że "wie", co się za chwilę stanie, trudno jednak jest tu ustalić, czy ta "wiedza" pochodzi z umiejętności przewidywania co się stanie, czy też pochodzi ona z "bezpośredniego" kontaktu z nieodległą przyszłością.

Prekognicja jest zjawiskiem opisywanym od dawien dawna w licznych podaniach różnych ludów, w tym również i w mitologii. Najczęściej opisy zjawiska pojawiały się w formie snów, lub wyroczni. Za przykład najsłynniejszej z nich posłużyć mogłaby wyrocznia w Delfach. Sama Biblia posiada wiele opisów charakterystycznych dla prekognicji. Stary Testament posiada aż 18 ksiąg uznawanych za prorocze, a przykładem mógłby się stać opis proroczych snów faraona zinterpretowanych przez Józefa na przepowiednię 7 lat urodzaju i 7 lat posuchy. Nowy Testament również posiada opisy takich zdolności - Święta Rodzina ucieka do Egiptu po śnie św. Józefa ostrzegającym przed rzezią niewiniątek będącą wynikiem gniewu Heroda.

O. Czesław Klimuszko dzielił zjawiska paranormalne na wywołane:
- bodźcowo,
- spontaniczne - te, które "jawią się nagle, bez żadnych bodźców stymulacyjnych" , zaliczał do najtrudniejszych do wyjaśnienia, nie mieszczących się w kategoriach przesłanek racjonalnych.
Przyznawał: "Mieć odwagę zrozumieć istotę zjawisk prekognicji, to by było to samo, co chcieć za pomocą kieszonkowej bateryjnej lampki oświecić i poznać tajemnicę dna oceanu. Jeżeli oprzemy się na jakiejkolwiek hipotezie, usiłując wyjaśnić zagadnienie przyszłości, napotkamy zawsze barierę nie do przełamania. [...] Można się silić na różne hipotezy [...] wyjaśniania przyszłości. Ja wiem tylko, że widzę ją, odczuwam, ale dlaczego, jaką drogą do tego dochodzę - nie wiem."